Vi har nu fått i uppdrag att gjuta grunderna för en huvudbyggnad och ett gästhus. Husens BTA (bruttoarea) blir cirka 100 och 40. Entreprenaden beräknas att vara klar under oktober månad 2015.