Vi på Vivere har sedan länge sett det som vår mission att ”höja medvetenheten för hälsa, miljö och kvalité inom fastighetsbranschen” (från Viveres hållbarhetsplan, se under länkar). Det gläder oss därför när byggnader med hälsa och miljö i fokus uppförs. De senaste exemplen på detta är kontorshuset Foaljén i Malmö, Citicape House i London och IKEA:s nya varuhus i Wien.

Kontorshuset Foaljén i Malmö – med hälsan i fokus

I Nyhamnen, Malmö, har kontorshuset Foaljén precis byggts färdigt och hyresgästerna håller för närvarande på att flytta in. Det som framför allt gör Foaljén intressant är att byggnaden kommer att Well-certifieras.

Well – certifikat för välbefinnande

Well är en certifiering som markerar att byggnader och arbetsplatser är utformade med människors hälsa och väl-befinnande i fokus. De kriterier som måste uppfyllas för att certifieringen ska kunna ske ligger inom flera områden: vatten, luft, kost, ljus, motion, välbefinnande och sinne. Det är inte bara faktiska värden som luftkvalitet och akustik som analyseras i samband med certifiering utan även byggnadens arkitektoniska utformning samt inredning.

Läs även Viveres tidigare nyhet om Well

Kontorshuset Citicape House i London – med miljön i fokus

I London kommer ett elva våningar högt och 24 500 kvadratmeter stort kontorshus med växtbeklädd fasad och tak byggas. Fasaden kommer att omfatta cirka 3 700 kvadratmeter och förväntas kunna binda nio ton koldioxid, 500 kilo partiklar samt producera sex ton syre per år.

Bakom Citicape House, som förväntas vara färdigbyggd 2024, ligger arkitektkontoret Sheppard Robson. Förutom kontor kommer byggnaden rymma hotell och restaurang.

IKEA:s nya varuhus i Wien – med miljön i fokus

I centrala Wien kommer IKEA att bygga ett sju våningar högt varuhus om 21 600 kvadratmeter. Varuhuset är skapat för urbana konsumenter och saknar parkeringsplatser och uthämtningsavdelning. I stället körs köpta varor, av större storlek, ut inom 24 timmar. Varuhuset kommer dessutom ha terrasser och tak med växtlighet på.

Varuhuset, som kommer att börja byggas i januari 2020, förväntas vara färdigbyggt 2021.

Länkar

www.jernhusen.se

citymark.today

www.nyteknik.se/har-ar-ikeas-nya-satsning-ett-gront-varuhus-utan-parkering

www.nyteknik.se/gron-rekordbyggnad-i-london-kan-fanga-nio-ton-koldioxid-varje-ar

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.