Vardagsrum med utsikt
Interiör – Högt beläget vardagsrum
Vardagsrum med fantastisk utsikt över ön och omkringliggande hav

Det har varit en lärorik och spännande resa. Nu är till slut det sista huset och den sista tomten som Vivere byggt/färdigställt på Stora Timrarön sålt.

Redan 2013 började vi titta på möjligheten att köpa mark på Stora Timrarön. Några år och många lyckliga köpare senare så är projektet slutfört i och med att sista tomten sålts.

De hus som byggts och sålts har uppförts i miljö- och hälsovänliga material, enligt ritningar framtagna av arkitekt för att anpassa husen till öns profil och naturliga förutsättningar. Husen försågs med alla fastlandsbekvämligheter, vilket bland annat innebar att Vivere fick sätta upp fungerande vatten och avloppsledningar samt trådlös Internet på ön.

Den största svårigheten med detta projekt, förutom avsaknaden av någon egentlig infrastruktur, var att det inte finns någon förbindelse mellan ön och fastlandet, vilket försvårade logistiken en del.

Intressanta länkar

Läs mer om projektet

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.