Solceller

Regeringen införde för två månader sedan skatt på solel, trots kritik från flera håll. Regeringen hänvisade då till EU-regler som man menade krävde skatten i fråga. Då det visat sig att det inte finns några EU-krav som tvingar regeringen att beskatta förnyelsebar energi backar regeringen i fråga om skatten.

Då regeringen för två månader sedan beslutade att beskatta solcellsanläggningar med mer än 255 kW solceller menade flera större fastighetsägare att skatten riskerade att äventyra framtida satsningar på förnybar energi.

Men nu, efter att EU-kommissionen låtit förstå att det är fullt möjligt för EU:s medlemsländer att göra undantag för förnybar energi backar regeringen och finansminister Magdalena Andersson (S) säger till TT att regeringen jobbar för fullt för att få ner skatten på förnyelsebar energi till lägsta nivå.

Vad detta får för resultat återstår att se.

Källor

fastighetstidningen.se

worldinproperty.se