Fastighetsmarknaden

Förra årets transaktionsvolym för den nordiska fastighetsmarknaden låg redan på en rekordnivå. 2016 års transaktionsvolym ökar med ytterligare åtta procent, till över 400 miljarder kronor, och är den högsta någonsin.

Mer än hälften av den stora transaktionsvolymen, närmare bestämt 210 miljarder och 460 transaktioner, har tagit plats i Sverige som står för en 14-procentig ökning gentemot förra året. Finland och Danmark står också för en stor del av ökningen. I Norge däremot sjönk transaktionsnivån gentemot 2015.

Antalet utländska köpare har trots dessa siffror minskat i Norden med 13 procent, från 36-23, under 2016. Detta beror enligt Mikael Söderlundh, på att de inhemska köparna har vuxit i styrka, säger Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea.

Hela 29 procent av transaktionsvolymen under 2016 utgörs av bostäder, som därmed varit den största sektorn under året. Handel står för 18 procent och kontor för 27 procent.

Även nästa år, 2017 förväntas den nordiska fastighetsmarknaden gå starkt med låga räntor och en stabil ekonomi trots omvärldens ekonomiska bekymmer.

Länkar

fastighetsnytt.se

fastighetstidningen.se