Elnätspriser

Regeringen har efter påtryckningar från bostadsbranschen beslutat att sänka elnätsavgifterna. Enligt beräkningar kommer det bli cirka 60 miljarder mindre i avgifter nästa regleringsperiod, 2020–2023.

Bostadsbranschen välkomnar den av regeringen beslutade sänkningen av elnätsavgifter. I den nya reglering som träder i kraft 2020 så kommer elnätsbolagens avkastning nästan halveras, vilket kommer att påverka alla landets hushåll på så vis att många kommer få sänkta elnätsavgifter. I vissa falla kan sänkningen bli så stor som 21%.

Tidigare i år uppvaktade HSB, Bostadsrätterna, Riksbyggen, Hyresgästföreningen, Villaägarna, SABO och Riksbyggen regeringen och specifikt energiminister Ibrahim Baylan. Man kan tänka sig att det är detta uppvaktande som nu givit resultat.

Länkar

www.bobattre.se