Sund inomhusmiljö

Sunda inomhusmiljöer är något som vi på Vivere brinner för. Genom att välja hälsovänliga byggmaterial och installera effektiv ventilering och luftrening har vi skapat inomhusmiljöer i absolut världsklass under flera år. Det är därför med stort intresse som vi följer utvecklingen av svanenmärkta hus och tar del av den nya studie som visar på vikten av goda inomhusmiljöer.

Studien i fråga presenteras i Josefin Perssons avhandling i kemi vid Örebro universitet och visar att svanenmärkta förskolor generellt har en mer hälsosam inomhusmiljö än andra förskolor. Förekomsten av flera olika typer av hälsofarliga kemikalier, till exempel cancerframkallande, hormonstörande och allergiframkallande ämnen, har granskats i studien.

Studien visar att man, genom val av hälsovänliga material under byggprocessen, i betydande grad kan minska utsattheten för de människor kom kommer att vistas i de färdigbyggda lokalerna.

Svanenmärkta förskolor är något relativt nytt och detta är den första vetenskapliga studien i vilken de jämförs med andra förskolor avseende inomhusmiljön. Det som är specifikt för denna studie är att man inte bara kontroller energianvändning utan även förekomsten av hälsofarliga ämnen.

Vi på Vivere har som sagt sedan länge arbetat för att skapa bra inomhusmiljöer. I den montessoriförskola som ligger i en av Viveres lokaler utförde vi en totalrenovering och lokalanpassning 2005 med det viktiga delmålet att skapa en av Sveriges bästa inomhusmiljöer.

Den exemplariska luftkvalitet och inomhusmiljön som lokalen uppvisar idag upprätthålls, förutom av de hälsovänliga materialen och lösningarna (en komplett avskärmad elinstallation, ljudisoleringar, matosfilter med mera) även av extra filtrering av tilluften samt effektiv luftrening inomhus.

De luftrenare som används är bland marknadens absolut effektivaste och tar bort cirka 95 % av alla luftburna partiklar – såsom allergener, pollen, bakterier och damm (99,97% av alla partiklar ner till 0,0003 mm (0,3 µm)).

Luftrenarna kommer från det branschledande märket IQAir och vårt systerbolag Spirare Ventilation är den enda återförsäljaren av IQAirs produkter i Sverige.

Länkar

Läs mer om Skogslandet Förskola

Läs mer om Spirare Ventilation

www.iqair.com

www.svanen.se

www.svenskbyggtidning.se

www.oru.se

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.