Träkontor

För oss på Vivere är det viktigt att bygg- och fastighetsbranschen skadar miljön så lite som möjligt. Det är därför glädjande att det enligt en ny undersökning har visat sig att de flesta inom byggbranschen vill bygga i trä. Det är även viktigt för oss att bygga hållbara lösningar och vi arbetar därför bara med miljömedvetna och professionella aktörer. Det är därför lika glädjande att en av våra samarbetspartners, White Arkitekter, just nu ritar vad som kommer bli Sveriges största kontorsbyggnad i Trä.

En ny undersökning, utförd av Svenskt Trä i år, visar att uppskattningsvis cirka 71% av de verksamma inom byggbranschen vill utöka användandet av limträ som stommaterial. 1000 personer från byggbranschen deltog i undersökningen. Orsakerna till att man vill öka limträanvändningen, som personerna i undersökningen har angivit, är följande:

  • Limträ är förnybart samt miljövänligt av andra skäl.
  • Limträ är vackert.
  • Limträ är lätt att forma.
  • Limträ är ett av de starkaste konstruktionsmaterialen i förhållande till sin vikt.
  • Limträ är det material som är enklast att kalkylera och prissätta.

Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på Svenskt Trä: ”Genom att använda limträ som konstruktionsmaterial går det att kombinera spännande arkitektur med minskade klimatavtryck, något som blir allt viktigare för alla, men inte minst för den unga generationen. I undersökningen uppger också 45 procent att det är förknippat med hög status att jobba med limträ, säger Johan Fröbel.”

Några som har anammat idén om att bygga miljövänligt med stommar av trä är Viveres samarbetspartners White Arkitekter och Vasakronan. Just nu håller White Arkitekter på och ritar Magasin X, en kontorsbyggnad som beställts av Vasakronan och som kommer att bli 13 000 kvadratmeter, vilket innebär att det blir Sveriges största kontorsbyggnad i trä.

Inte nog med det. Man siktar dessutom på att få byggnaden klassad som ett LEED Platinum-hus, vilket är det högsta betyget enligt miljöklassificeringssystemet LEED. För att få en byggnad att klassas som LEED Platinum krävs det både innovativa lösningar och mycket effektiva energisystem.

Anders Tväråna, ansvarig arkitekt på White Arkitekter i Uppsala: ”Modernt byggande i trä ger en unik möjlighet att skapa hållbara och vackra byggnader. Trä är ett förnybart byggmaterial som bidrar till att förbättra inomhusluften, höjer känslan av välbefinnande och möjliggör effektivitet och besparingar på byggplatsen”.

Magasin X förväntas vara färdigbyggt 2021.

Länkar och källor

citymark.today

www.svenskbyggtidning.se

www.white.se

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.