Antal sålda bostäder

Normalt sjunker försäljningen av bostäder på sommaren i Sverige. Detta skedde även i år. Men försäljningen var ändå hög jämfört med samma period förra året. Inte sedan rekordåret 2017 har så många bostäder sålts under en motsvarande tidsperiod.

Jämfört med juli förra året har antalet sålda bostäder ökat med 7 procent. Detta visar den månatliga rapporten över utvecklingen på bostadsmarknaden som Svensk Mäklarstatistik publicerar.

Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik säger: ”Det är en kraftig uppgång. Men då ska man komma ihåg att hela 2019 har karaktäriserats av högre volymer än förra året”.

Priserna på bostäder i hela riket har ökat med 4 procent, räknat årsvis. Priserna på bostadsrätter i Stor-Malmös ökade så mycket som 8 procent.

Sandegren: ”Det är svagt uppåt. Trenden har varit så under ganska lång tid. Och Malmö sticker ut, också det sedan ganska lång tid”.

Anledningen till att uppgången är högst i just Malmö beror troligen på att priserna jämfört med andra storstadsregioner har varit relativt låga samtidigt som löneutvecklingen i Malmö motsvarat densamma i andra storstadsregioner.

Statiken som Svensk Mäklarstatistik publicerat bygger på uppgifter som tagits fram av Statistiska Centralbyrån (SCB).

Källor

www.svenskbyggtidning.se

worldinproperty.se

www.fastighetssverige.se

www.fastighetsvarlden.se

www.maklarstatistik.se

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.