Urbant Experimenterande

Det pågår mycket experimenterande runt bostadsområden, bostäder och boende för närvarande, både i Sverige och i resten av världen. Exempel på detta är HSB Living Lab i Göteborg och Framtidsgränd i Västerås. Nu har Andrew Karvonen, en arkitektur- och stadsbyggnadsexpert vid universitetet i Manchester, satt urbana experiment under lupp, i sin bok ”The Experimental City”.

Den stora befolkningsökningen och urbaniseringen (mer än hälften av alla människor bor numer i städer) vi erfar på jorden idag pressar fram ett behov av att hitta nya och effektiva lösningar för bostäder och bostadsområden. Det är därför inte förvånande att ett mycket experimenterande runt detta äger rum idag.

Ett exempel på detta är, som sagt, HSB Living Lab i Göteborg, där man försöker att hitta nya lösningar för framtidens boende, genom att testa olika innovativa idéer på ett experiment-hus där det faktiskt bor människor.

Ett annat intressant exempel är Framtidsgränd i Västerås, där man testar hur de boende kan påverka sin energiförbrukning om de har tillgång till en rad olika specialtillverkade hjälpmedel.

”Urbana experiment” är ett uttryck som används för att beskriva storskaliga experiment som undersöker olika möjligheter att förbättra planering och byggande av bostadsområden och bostäder. Om detta har alltså arkitektur- och stadsbyggnadsexperten Andrew Karvonen skrivit i sin bok ” The Experimental City”, som är framtagen tillsammans med en ett antal forskare från flera olika länder, bland annat från Sverige.

I boken tar man upp ett antal intressanta exempel på urbana experiment, bland annat en stadsträdgård för socialt lärande i Berlin, ett ekologiskt bostadsområde i Santiago, Chile, och projektet Masdar City i Förenade Arabemiraten, som ska bli helt koldioxidneutralt.

I boken diskuteras även om dessa experiment verkligen leder till någon bestående förändring eller om det bara handlar om ett sätt för rika städer att vinna uppskattning och kredibilitet.

Länkar

www.dagensnaringsliv.se

Läs om HSB Living Lab

Läs om Framtidsgränd