Vi har nu fått i uppdrag att bygga tre kundanpassade byggnader (huvudbyggnad, gästhus och friggebod) samt pool. Husens BTA (bruttoarea) blir 100, 40 samt 15 kvm. Entreprenaden beräknas att vara klar under april/maj månad 2015.