Under augusti månad kommer Vivere att installera solceller för elproduktion på fastigheterna Stockholm Smälleklingan 3 och Österåker Runö 7:93. Installationen av solcellerna kommer att minska behovet av köpt el samt även minska koldioxidutsläppen, något som ligger helt i Vivere Fastigheters ambition att vara det långsiktiga alternativet.

På Österåker Runö 7:93 monteras 290 kvm solcellsmoduler om en total installerad toppeffekt på 43 kW. Den beräknade elproduktionen på årsbasis är 40 000 kWh.

På Stockholm Smälleklingan 3 monteras 275 kvm solcellsmoduler om en total installerad toppeffekt på 42 kW. Den beräknade elproduktionen på årsbasis är 40 000 kWh.