Stora Enso

Ett av Viveres uttalade mål är att skapa hälsosamma miljöer både i mikro- och makroperspektiv. Både inomhusmiljöer och utomhusmiljöer bör hållas så rena som möjligt inför, under och efter renoveringar och nyproduktion av fastigheter och bostadsområden.  Vi på Vivere välkomnar därför den intressanta utveckling som sker i mötet mellan en av våra samarbetspartners, Stora Enso, och TRÄ Group.

Samarbetet inleddes under 2017 i och med det Accelerator-program som Stora Enso genomförde och inom vilket man ingick partnerskap med Aalto-universitetet och diverse nya företag med idéer runt förnybara produkter och tjänster.

Samarbetet mellan Stora Enso och TRÄ Group syftar till att påskynda digitaliseringen av byggbranschen och effektivisera byggprocessen genom att skapa nya tjänster för framtagning av bostäder som är både prisvärda och hälsosamma. Man vill här kombinera Stora Ensos hälsosamma byggkomponenter i trä med TRÄ Groups digitala lösningar för underhåll av byggnader. Mer specifikt arbetar man på att ta fram en digital plattform som är tänkt att sammanlänka yrkesroller längs med träbyggbranschens hela värdekedja.

Jari Suominen, chef för Stora Ensos division Wood Products:

”Vi ser en stor potential i att göra hela processen – från utformning och produktion, till det faktiska underhållet av en byggnad – mer transparent och synlig. Tillsammans med TRÄ Groups erfarna digitaliseringsexperter vill vi lyfta fram trä och dess fördelar som byggnadsmaterial.”

De första tjänsterna lanseras, om allt går enligt planerna, någon gång 2019.

Länkar

svenskbyggtidning.se

storaenso.com

tragroup.fi

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.