Citygate

Just nu bygger Skanska vad som kommer bli Nordens högsta kontorsbyggnad. Fastigheten heter Citygate och ligger i stadsdelen Gårda i Göteborg. Förutom att den remarkabla höjden utmärks byggnaden av att den har planerats för att vara hållbar ut både ekologiskt och socialt perspektiv, med både WELL-certifiering och miljöcertifieras enligt LEED®.

Byggnaden Citygate kommer att bestå av 3 delar, varav den högsta kommer att bli 144 meter hög. När byggnaden är klar kommer den att ha en uthyrningsbar yta på totalt 44 000 m2.

Byggnadens höga höjd medför en del utmaningar. Till att börja med är det viktigt att material och verktyg är ordentligt förankrade. För att säkerställa att så är fallet kommer fästöglor gjutas in i stommen. Ett annat potentiellt problem är vädret och vindarna på de högre höjderna. För att minimera risker kopplade till detta så har man bland annat lagt in schablonmässiga arbetsuppehåll, på totalt 8 veckor, för att undvika de blåsigaste perioderna.

Förutom den höga höjden så är den största utmaningen med bygget dess läge med en, i förhållande till byggnadens storlek, rätt liten tomt placerad mellan Ullevitorget, E6an och Storgöteborgs brandstation.

Särskilt närheten till brandstationen, vars fordon måste kunna rycka ut alla tider på dygnet, är problematiskt. Den logistiska lösning man valt är att leverera byggmaterial med mera till bygget på kvällar och nätter så att allt finns på plats då byggarbetarna kommer till bygget om morgnarna. Man ser även till att placera allt material på rätt våningsplan direkt i samband med leveranserna, så att hissarna inte ska vara upptagna under arbetsdagen. Även avfall fraktas också bort nattetid.

Citygate är tänkt att vara både socialt och ekologiskt hållbart under sin hela livscykel och kommer både WELL-certifieras (se vår tidigare nyhet om WELL-certifiering) och miljöcertifieras enligt LEED®. För att uppnå detta kommer man bland annat använda så kallad grön betong, vilket kommer att minska koldioxidutsläppen med 250 ton jämfört med om man använt vanlig betong. Man kommer även att använda miljövänlig armering vilket ger en besparing på 170 ton koldioxid. Till fasaden kommer man att använda återanvänd aluminium.

Ytterligare ett exempel på hur man kommer att arbeta med ekologisk hållbarhet är att man kommer anpassa byggnaden för cyklister med parkeringsplatser för cyklar och en cykelverkstad i entréplan.

För att arbeta mot social hållbarhet arbetar man bland annat med en NA-gymnasieklass som följer projektet som en del i sina kurser

Byggnaden, som började byggas för ungefär ett år sedan förvänta att vara färdigbyggd under andra kvartalet 2022.

Fakta

  • Adress: Fabriksgatan 2, Göteborg
  • Byggstart: 2018
  • Inflyttning: Sommaren 2022
  • Yta: 42 000 kvm (LOA)
  • Våningar: 36
  • Höjd: 144 meter
  • Webbplats: citygategbg.se

Länkar

www.skanska.se
www.byggvarlden.se
citymark.today
www.mynewsdesk.com/compass-group-oeppnar-verksamhet-i-goeteborgs-nya-kontorshus-citygate
Läs vår tidigare nyhet om Well-certifiering
www.wellcertified.com

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.