Woodsafe - Mjöstornet

Vi har tidigare, i artikeln Mer trä inom byggbranschen”, skrivit om Mjöstornet, världens högsta träbyggnad, och om trämaterialets möjligheter inom byggbranschen. Nu har det svenska företaget Woodsafe vunnit utmärkelsen ”Wood Protection Project of the Year” för Mjöstornets brandsäkra fasad.

Det var under Wood Protection Associations prisutdelning för 2020 som Woodsafe fick utmärkelsen. Prisbeskrivningen löd som följer:

”Detta pris lyfter fram den viktiga roll som träskyddsteknik spelar för att förbättra hållbarheten eller brandprestandan hos trä som används i en konstruktion, teknik eller landskapsarkitektur. Projekt av alla storlekar i Storbritannien eller längre bort måste visa hur fabriksanpassade förbehandlingar gör det möjligt för konstruktörer att med säkerhet välja trä som ett hållbart val av material som samtidigt har låg miljöpåverkan.”

Prisutdelningen hålls för sjätte gången i England av det engelska företaget Wood Protection Associations (WPA) – en icke-vinstdrivande branschförening som verkar för att befrämja användandet av trä som byggmaterial.

I och med den rådande Corona-situationen och för allas säkerhet så fick evenemanget genomföras virtuellt i år. WPA:s VD och evenemangets värd, Gordon Ewbank, kommenterade situationen: ”Att anordna utmärkelsen 2020 som ett online-evenemang innebär att vår bransch trots Covid-19 fortfarande kan samlas på ett säkert sätt för att erkänna och belöna excellens”.

Det brandsäkra virke som gav vinsten år Woodsafe är så kallat Thermowood D Furu, levererats av Woodify AS och brandskydds-impregnerat med Woodsafe Fire-X (WFX) för exteriört bruk.

Woodsafes marknadschef Daniel Pesic kommenterar vinsten på följande vis: ”Att Woodsafe tar hem priset i en stenhård internationell konkurrens är ytterligare en värdemätare att våran service, tjänster och slutprodukt är i topp inte bara på den skandinaviska marknaden utan även internationellt”.

Thomas Bengtsson VD för Woodsafe är förstås också glad över vinsten men riktar även blickarna framåt mot en intressant framtid: ”Team Woodsafe hedras av den här utmärkelsen och ser fram emot kommande år med en rad av nya superhäftiga projekt i pipelinen.”

Källor och intressanta länkar

branschaktuellt.se

www.woodsafe.se

www.woodify.no

www.thewpa.org.uk

Läs vår tidigare artikel om Mjöstornet och trä inom byggbranschen

AVSKRIVNING AV ANSVAR

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.